Dommerne 12:8

Dommerne 12:8 N11BM

Etter Jefta ble Ibsan fra Betlehem dommer i Israel.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del