Dommerne 12:13

Dommerne 12:13 N11BM

Etter ham ble Abdon, sønn av Hillel fra Piraton, dommer i Israel.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del