Dommerne 12:12

Dommerne 12:12 N11BM

Så døde Elon og ble gravlagt i Ajjalon i Sebulon-landet.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del