Dommerne 12:10

Dommerne 12:10 N11BM

Så døde Ibsan og ble gravlagt i Betlehem.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del