Jesaja 9
N11BM

Jesaja 9

9
1 # Matt 4,15ff # 9,1 Sebulon, Naftali to av stammene lengst nord i Israel; de var de første som ble angrepet av assyrerne. Jf. 2 Kong 15,29. veien til havet karavaneveien fra Damaskus som gikk nord for Gennesaretsjøen og over Jisreel-sletten til Middelhavet; her et mindre landområde ute ved kysten, sør for Karmel. Sannelig, det skal ikke finnes mørke for henne som er i trengsel. Før i tiden førte han skam over Sebulons land og Naftalis land. Men i fremtiden skal han la dem komme til ære: veien til havet, landet bortenfor Jordan, folkeslagenes Galilea.
Fredsfyrsten
2 # 60,1; Luk 1,79 Det folket som vandrer i mørket,
ser et stort lys.
Over dem som bor i dødsskyggens land,
stråler lyset fram.
3 # Sal 4,8; 119,162 Du lot dem juble høyt
og gjorde gleden stor.
De gledet seg for ditt ansikt
som en gleder seg over kornhøsten,
som en jubler når krigsbytte deles.
4 # 10,26; 14,5.25 # 9,4 Midjans dag da Gideon seiret over midjanittene. Jf. Dom 7,23ff. For åket som tynget,
stokken over skuldrene
og staven til slavedriveren
har du brutt i stykker som på Midjans dag.
5 # Sal 46,10 Ja, hver støvel som trampet,
og hver kappe tilsølt med blod
skal brennes og bli til føde for ilden.
6 # 1 Mos 49,10; Dom 13,18; Mi 5,4; Sak 9,10; Luk 1,31; 2,7.11; Joh 3,16; Rom 8,32; Ef 2,14ff # 9,6 et barn en konge av Davids ætt (Messias). For et barn er oss født,
en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder.
Han har fått navnet
Underfull rådgiver, Veldig Gud,
Evig far, Fredsfyrste.
7 # 2 Kong 19,31; Sal 8,7; 72,5ff; Dan 7,14; Luk 1,32; 1 Kor 15,27 Så skal herreveldet være stort
og freden uten ende
over Davids trone og hans kongerike.
Han skal gjøre det fast og holde det oppe
ved rett og rettferdighet
fra nå og for alltid.
Herren over hærskarene skal gjøre dette
i sin brennende iver.
Guds hånd er løftet
8 # 55,10f # 9,8 Jakob >4 Mos 23,7. Et ord har Herren sendt mot Jakob,
det har slått ned i Israel.
9Og de har fått kjenne det, hele folket,
Efraim og de som bor i Samaria,
de som stolte og hovmodige sa:
10«Teglsteiner har falt,
vi bygger opp igjen med tilhugget stein.
Morbærtrær er felt,
vi planter sedertrær i stedet.»
11 # 2 Kong 16,7.9; Jes 5,25; 10,4 # 9,11 Resin Jf. 7,1. Da ga Herren motstanderen deres, Resin, makt over dem
og hisset opp fiendene deres,
12arameerne fra øst
og filisterne fra vest.
De fortærte Israel med vidåpen munn.
Men harmen hans har ikke lagt seg med dette,
hånden er fremdeles løftet.
13 # Jer 5,3; Hos 7,10ff; Am 4,6ff Men folket vendte ikke om
til ham som slo det,
de søkte ikke Herren over hærskarene.
14 # 2 Kong 17,3ff; Jes 10,33; 19,15 Da hogg Herren av Israel både hode og hale,
palmegrein og siv på én dag.
15Den eldste og den fornemme er hodet,
halen er profeten som lærer bort løgn.
16 # 3,12; Luk 6,39 De som ledet dette folket,
førte dem vill,
de som skulle ledes, ble villedet.
17Derfor sparte ikke Herren de unge mennene deres,
mot farløse og enker var han ikke barmhjertig.
For alle var ugudelige og onde,
hver munn talte dårskap.
Men harmen hans har ikke lagt seg med dette,
hånden er fremdeles løftet.
18Ja, uretten brant som en ild
og fortærte torn og tistel,
den satte tetteste skogen i brann,
røyken steg høyt til værs.
19Landet er satt i brann
fordi Herren over hærskarene er harm,
og folket er blitt til føde for ilden.
Det er ingen som sparer sin bror.
20De bet til høyre, men var sultne,
og åt til venstre, men ble ikke mette.
Hver mann eter sin neste,
21Manasse eter Efraim, og Efraim eter Manasse.
Sammen går de mot Juda.
Men harmen hans har ikke lagt seg med dette,
hånden er fremdeles løftet.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.