Jesaja 61:6

Jesaja 61:6 N11BM

Men dere skal kalles HERRENS prester. Tjenere for vår Gud skal dere hete. Dere skal spise av folkenes rikdom og overta deres prakt.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del