Jesaja 55:9

Jesaja 55:9 N11BM

Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del