Jesaja 2:2

Jesaja 2:2 N11BM

I de siste dager skal det skje at HERRENS tempelberg skal stå urokkelig som det høyeste av fjellene og rage over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del