Jesaja 12:4

Jesaja 12:4 N11BM

Den dagen skal dere si: Lovpris HERREN, påkall hans navn! Gjør hans gjerninger kjent blant folkene, forkynn at hans navn er opphøyd!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del