Haggai 1:2

Haggai 1:2 N11BM

Så sier HERREN over hærskarene: Dette folket sier: «Tiden er ikke kommet, tiden for å bygge HERRENS hus.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del