Haggai 1:14

Haggai 1:14 N11BM

HERREN vakte en tanke hos Serubabel, Sjealtiels sønn, stattholderen i Juda, og hos øverstepresten Josva, Jehosadaks sønn, og hos alle som var igjen av folket. Og de kom og arbeidet på huset til HERREN over hærskarene, deres Gud
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del