Haggai 1:10

Haggai 1:10 N11BM

Derfor holder himmelen duggen tilbake, og jorden holder grøden tilbake.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del