Habakkuk 3:2

Habakkuk 3:2 N11BM

HERRE, jeg hørte gjetord om deg, jeg så, HERRE, det du har gjort. Gjenta det i vår tid, gjør det kjent i vår tid! Husk å vise barmhjertighet selv om du er vred!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del