Habakkuk 3:11

Habakkuk 3:11 N11BM

Sol og måne står stille i sin bolig når lyset fra pilene flyr hit og dit, lysglansen fra ditt lynende spyd.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del