Habakkuk 3:1

Habakkuk 3:1 N11BM

En bønn av profeten Habakkuk. Som en sjiggajon.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del