Habakkuk 2:6

Habakkuk 2:6 N11BM

Alle disse skal stemme i en nidvise om ham, med spottord og gåter. De skal si: Ve den som skaffer seg rikdom som ikke er hans – hvor lenge? – og gjør seg rik på pantsatt gods!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del