Habakkuk 2:2

Habakkuk 2:2 N11BM

HERREN svarte meg: Skriv synet tydelig på tavler så det blir lett å lese!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del