Habakkuk 2:17

Habakkuk 2:17 N11BM

Volden mot Libanon skal komme over deg, mishandlingen av dyrene skal ramme deg. Du utøste menneskers blod, øvet vold mot landet og byen og alle som bor der.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del