Habakkuk 2:16

Habakkuk 2:16 N11BM

Du blir mett av skam og ikke av ære. Så drikk, du også, og vis at du har forhud! Begeret i HERRENS høyre hånd skal komme til deg, og din ære skal skjules av skam.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del