1. Mosebok 49:13

1. Mosebok 49:13 N11BM

Sebulon bor ved havets kyst, kysten der skipene legger til, hans grense går til Sidon.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del