1. Mosebok 4:5

1. Mosebok 4:5 N11BM

men på Kain og hans offer så han ikke med velvilje. Da ble Kain brennende harm og så ned.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Mosebok 4:5