1. Mosebok 4:3

1. Mosebok 4:3 N11BM

Da det var gått en tid, hendte det at Kain bar fram for HERREN et offer av åkerens grøde.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del