1. Mosebok 4:26

1. Mosebok 4:26 N11BM

Også Set fikk en sønn og ga ham navnet Enosj. På den tiden begynte de å påkalle HERRENS navn.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del