1. Mosebok 4:24

1. Mosebok 4:24 N11BM

Kain skal hevnes sju ganger, men Lamek syttisju ganger.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del