1. Mosebok 4:21

1. Mosebok 4:21 N11BM

Hans bror het Jubal. Han ble stamfar til alle dem som spiller på lyre og fløyte.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del