1. Mosebok 4:2

1. Mosebok 4:2 N11BM

Siden fødte hun Abel, broren hans. Abel ble sauegjeter, Kain ble jorddyrker.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del