1. Mosebok 4:18

1. Mosebok 4:18 N11BM

Henok fikk sønnen Irad, og Irad ble far til Mehujael. Mehujael ble far til Metusjael, og Metusjael ble far til Lamek.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del