1. Mosebok 4:16

1. Mosebok 4:16 N11BM

Så dro Kain bort fra HERREN og slo seg ned i landet Nod, øst for Eden.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del