Galaterne 6:6

Galaterne 6:6 N11BM

Den som får opplæring i Ordet, skal dele alt godt med sin lærer.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del