Galaterne 6:4

Galaterne 6:4 N11BM

Hver og en skal bedømme det han selv har gjort, og få ros for sin egen innsats, ikke for det andre har gjort.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Galaterne 6:4