Galaterne 6:2

Galaterne 6:2 N11BM

Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Galaterne 6:2

Del