Galaterne 6:18

Galaterne 6:18 N11BM

Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd, mine søsken! Amen.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del