Galaterne 5:4

Galaterne 5:4 N11BM

Dere som vil bli rettferdige ved loven, er skilt fra Kristus; dere er falt ut av nåden.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del