Galaterne 5:25

Galaterne 5:25 N11BM

Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Galaterne 5:25

Del