Galaterne 5:20

Galaterne 5:20 N11BM

avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del