Galaterne 5:17

Galaterne 5:17 N11BM

For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del