Galaterne 5:14

Galaterne 5:14 N11BM

For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Galaterne 5:14

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Galaterne 5:14