Galaterne 5:12

Galaterne 5:12 N11BM

Må de bare skjære av seg alt sammen, disse som sprer uro blant dere!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del