Galaterne 5:11

Galaterne 5:11 N11BM

Hvis jeg fremdeles forkynner omskjærelsen, søsken, hvorfor blir jeg da forfulgt? Da er ikke korset lenger noen snublestein.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del