Galaterne 5:10

Galaterne 5:10 N11BM

Men i Herren stoler jeg på at dere ikke vil tenke annerledes enn jeg gjør. Den som forvirrer dere, skal få sin dom, hvem det så er.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del