Esra 3:1

Esra 3:1 N11BM

Da den sjuende måneden kom og israelittene hadde slått seg ned i byene, samlet folket seg alle som en i Jerusalem.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del