Esra 1:5

Esra 1:5 N11BM

Da brøt de opp, Benjamins og Judas familieoverhoder, prestene og levittene, alle som Gud hadde gitt den tanken at de skulle dra opp og bygge HERRENS hus i Jerusalem.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del