Esekiel 40:42

Esekiel 40:42 N11BM

De fire bordene for brennofferet var av tilhugget stein. De var halvannen alen lange, halvannen alen brede og én alen høye. På dem la de redskapene som de slaktet brennoffer og slaktoffer med.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del