Esekiel 2
N11BM
2
Bokrullen
1 # Dan 10,11 # 2,1 Menneske Denne tiltalen, som gjentas ofte (2,3.6; 3,1 osv.), minner om at profeten skiller seg ut fra de himmelske vesenene ved at han er jordisk og svak. Det hebr. uttrykket er «menneskesønn». Jf. Dan 7,13. Han sa til meg: «Menneske! Reis deg opp, så skal jeg tale med deg.» 2#3,24 Da han talte til meg, kom det ånd i meg. Den reiste meg opp på føttene, og jeg kunne høre ham som talte til meg.
3Han sa til meg: «Menneske! Jeg sender deg til israelittene, til opprørske folkeslag som har satt seg opp mot meg. De og fedrene deres har syndet mot meg til denne dag. 4#Jes 6,10; 48,4+ Til disse barna med steinansikt og harde hjerter sender jeg deg, og du skal si til dem: Så sier Herren Gud. 5#3,11.27; 33,33 Og enten de vil høre eller ikke – for de er en trassig ætt – så skal de forstå at en profet har vært hos dem. 6#3,9 Men du, menneske, vær ikke redd for dem, og vær ikke redd for det de sier, selv om tornebusker omringer deg og du bor blant skorpioner. La deg ikke skremme av det de sier, og mist ikke motet, selv om de er en trassig ætt. 7Du skal tale mine ord til dem enten de vil høre eller ikke, for trassige er de. 8Men du, menneske, hør på det jeg har å si deg! Vær ikke trassig som denne trassige ætten. Lukk opp munnen og spis det jeg vil gi deg.» 9#Åp 5,1 Jeg så, og se! – en hånd var rakt ut mot meg, og den holdt en bokrull. 10Han åpnet rullen foran meg. Det var skrevet på den, både inni og utenpå. Og det som sto skrevet der, var likklage, sukk og verop.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål