Ester 5
N11BM

Ester 5

5
Dronning Esters fest
1Den tredje dagen kledde Ester seg i dronningskrud og stilte seg i den indre slottsgården, midt imot kongens hus. Der inne satt kongen på tronen midt imot inngangen. 2#4,11 Da kongen fikk se dronning Ester der hun sto i slottsgården, fikk han godvilje for henne. Han rettet gullsepteret som han hadde i hånden, ut mot henne, og Ester gikk fram og rørte ved spissen av septeret. 3#Mark 6,22ff Kongen sa til henne: «Dronning Ester, hva vil du? Er det noe du ønsker? Om det så er halve riket, skal du få det.» 4Ester svarte: «Om kongen finner det for godt, ville jeg gjerne at kongen og Haman i dag skulle komme til festen jeg vil holde for ham.» 5Kongen sa: «Hent straks Haman og gjør slik Ester har sagt.»
Så kom kongen og Haman til festen som Ester holdt. 6Mens de satt og drakk vin, sa kongen til Ester: «Er det noe du vil be om, skal du få det. Har du et ønske, om det så er halve riket, skal det bli oppfylt.» 7Ester svarte: «Det jeg ber om og ønsker, er dette: 8Dersom kongen ser på meg med velvilje og han finner det for godt å gi meg det jeg ber om, og å oppfylle det jeg ønsker, så ville jeg gjerne at kongen og Haman skulle komme til festen som jeg vil holde for dem. Og så skal jeg i morgen gjøre som kongen sier.»
Haman vil drepe Mordekai
9 # 3,2 Den dagen gikk Haman derfra glad og fornøyd. Men da han fikk se at Mordekai, som satt i slottsporten, verken reiste seg eller var redd ham, ble Haman fylt av sinne mot ham. 10Men han behersket seg og gikk hjem. Så ba han vennene sine og sin kone Seresj om å komme. 11#3,1; 9,10 Haman la ut for dem om den store rikdommen sin, om alle sønnene sine, og om hvordan kongen hadde gitt ham høy rang og satt ham over alle stormennene og kongens tjenere. 12Og han la til: «Jeg var dessuten den eneste som fikk komme sammen med kongen til festen som dronning Ester holdt. Også i morgen er jeg bedt til henne sammen med kongen. 13Men alt dette har ingen verdi for meg så lenge jeg må se jøden Mordekai sitte i slottsporten.»
14 # 5,14 50 alen ca. 25 m. Da sa hans kone Seresj og vennene hans til ham: «La dem sette opp en påle som er femti alen høy. I morgen skal du be kongen om at de henger Mordekai på den. Så kan du gå glad til festen sammen med kongen.» Haman syntes dette var et godt forslag, og han fikk satt opp pålen.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål