Ester 4:4

Ester 4:4 N11BM

Esters tjenestejenter og evnukker kom og fortalte henne dette. Da begynte dronningen å skjelve. Hun sendte klær til Mordekai som han skulle ha på seg i stedet for sekkestrien, men han tok ikke imot.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del