Ester 4:13

Ester 4:13 N11BM

Mordekai ba dem si til Ester: «Tro bare ikke at du som den eneste av jødene skal berge livet fordi du er i kongens slott.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del