Ester 4:10

Ester 4:10 N11BM

Da påla Ester Hatak å si dette til Mordekai
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del