Ester 2:8

Ester 2:8 N11BM

Kongens ord og bud ble kjent, og mange unge kvinner ble samlet i borgen Susa under tilsyn av Hegai. Også Ester ble hentet til kongens slott, til Hegai, som voktet kvinnene.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del