Ester 2:3

Ester 2:3 N11BM

I hver provins i riket kunne kongen gi noen i oppgave å samle alle vakre unge jomfruer og sende dem til haremet i borgen Susa. La dem stå under tilsyn av Hegai, kongens evnukk, som vokter kvinnene, og la dem få hudpleie.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del